Πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη. Παρέχει πρόσβαση στα εργαλεία που θα χρειαστείτε για να βρείτε άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία, και άλλες ιστοσελίδες και πηγές με βιβλία.

  • Βιβλία και e-books: Σύνδεση με καταλόγους βιβλιοθηκών, μια βάση δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων και συνδέσεις με άλλους καταλόγους βιβλιοθηκών, που μπορείτε να βρείτε χρήσιμους στην έρευνά σας.
  • Χρήσιμες Ιστοσελίδες: Περιέχει συνδέσμους που θα σας βοηθήσουν να βρείτε διάφορα είδη μέσων πληροφόρησης, τόσο ηλεκτρονικών όσο και έντυπων.
  • Μηχανές αναζήτησης: Οι καλύτερες μηχανές αναζήτησης για τον εντοπισμό χρήσιμων πληροφοριών στο Internet.
  • Άλλες βιβλιοθήκες: Περιέχει μια πλήρη λίστα με συνδέσμους προς άλλες βιβλιοθήκες, τις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε για συλλογή περισσότερων πόρων που θα σας βοηθήσουν στην έρευνά σας.