Κατάλογοι άλλων Βιβλιοθηκών

Αργώ – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Βάσεις Δεδομένων ΕΚΤ
Βάσεις δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το ΕΚΤ (όπως Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, κλπ.)

Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα
Περιλαμβάνονται οι κατάλογοι των συλλογών Ελληνικών ιστορικών ερευνητικών κέντρων – ινστιτούτων καθώς και ξένων αρχαιολογικών ινστιτούτων και σχολών που εδρεύουν στην Ελλάδα

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Κατάλογοι βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.

Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Κατάλογοι Δημοσίων και Δημοτικών βιβλιοθηκών

Βιβλιοθήκες στον Κόσμο
Κατάλογοι βιβλιοθηκών από Ευρώπη και Αμερική (όπως βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, συλλογικός Κατάλογος MELVYL, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, κλπ.)

Συλλογές Περιοδικών
Συλλογές Περιοδικών εκδόσεων (όπως Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών ΕΚΤ, βιβλιοθήκη ΕΚΤ/ΕΙΕ, κλπ.

Συλλογικός κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ)
Η βάση του Συλλογικού Καταλόγου ενημερώνεται σταδιακά με την ενσωμάτωση των καταλόγων των βιβλιοθηκών όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

The European Library
H Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη είναι η διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους και τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εύκολα και απλά βιβλιογραφικές αναφορές, βιβλία, μουσική, περιοδικά, χάρτες, κ.ά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα.

«Europeana» – Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Στο δικτυακό τόπο www.europeana.eu, οι ανά τον κόσμο χρήστες του Διαδικτύου μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ.