Δημιουργία αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας

Δημιουργήθηκε και αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί πατώντας την αγγλική σημαία στο πάνω μέρος της σελίδας ή απευθείας στη διεύθυνση: http://lib.uowm.gr/en/