Εκτύπωση αντιτύπων

Φωτοαντίγραφα

saveΣτα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει αναπαραγωγή μόνο του υλικού της Βιβλιοθήκης, με τη χρήση ειδικών μαγνητικών καρτών, και με βάση τους ισχύοντες νόμους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright). Ο χειρισμός των μηχανημάτων γίνεται από τους χρήστες και όχι από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση που τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης δε λειτουργούν λόγω βλάβης, τότε τα μέλη μπορούν να δανειστούν για 3 ώρες και το υλικό που δεν δανείζεται, για να το φωτοτυπήσουν σε μηχάνημα εκτός της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται τις μαγνητικές κάρτες από τη Βιβλιοθήκη. Το κόστος των φωτοτυπιών ορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου.

Εκτυπώσεις

printΕκτύπωση σελίδων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση των ίδιων ειδικών μαγνητικών καρτών για τη χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος της βιβλιοθήκης. Η χρέωση για την παραπάνω υπηρεσία είναι ίδια με τη χρέωση για τη φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή υλικού. Το ποσό των χρεώσεων των καρτών αποφασίζεται από την Επιτροπή της Βιβλιοθήκης. Επίσης κάθε τέλος του χρόνου η Βιβλιοθήκη παραδίδει το συνολικό ποσό από τη διαδικασία των χρεώσεων αυτών των καρτών στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.