Διδάσκοντες και εκπαιδευτές

Καλώς ήλθατε στην Βιβλιοθήκη!

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Δ.Μ., καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Δανεισμός και ανανέωση στη Βιβλιοθήκη

Οι καθηγητές και εκπαιδευτικοί εφοδιάζονται με μια προσωπική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εκδίδεται δωρεάν. Η κάρτα ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δωρεάν.

Οι διδάσκοντες με Π.Δ. 407, οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Π.Δ.Μ., οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Δ.Μ. μπορούν να δανειστούν έως και 10 βιβλία για 30 ημέρες.

Χρησιμοποιήστε τους καταλόγους OPAC και E-list για να αναζητήσετε όλους τους τύπους των στοιχείων στις συλλογές της βιβλιοθήκης.

Όλα τα υλικά πρέπει να επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη από την οποία είχαν ελεγχθεί. Θα πρέπει να επιστρέφονται στο γραφείο κυκλοφορίας κατά τις ώρες που είναι ανοικτό μόνο. Οι δανειολήπτες πρέπει να διατηρούν την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώνουν στη φόρμα δανεισμού για το χρονικό διάστημα που έχουν στη κατοχή τους το βιβλίο, αλλά και να δίνουν αληθηνές πληροφορίες για μία επιθυμιτή κράτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δανεισμό, ανατρέξτε στον οδηγό δανεισμού, προνομίων και ευθυνών: Δανεισμός.

Διδασκαλία και εργαστήρια στη Βιβλιοθήκη

Εφόσον τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιθυμούν για διδακτικούς σκοπούς να χρησιμοποιήσουν τους χώρους των Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, στις μονάδες όπου η οργάνωση του χώρου το επιτρέπει χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να ενημερώνουν το Βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης, δηλώνοντας τις επιθυμητές ημέρες και ώρες κράτησης, τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Η διαθεσιμότητα των υπολογιστικών πόρων σε περιόδους αιχμής ακολουθεί το δείγμα κράτησης περιορισμένου χρόνου, το οποίο αναρτάται από τη βιβλιοθήκη και επιτρέπει τη χρήση με βάση τη χρονοχρέωση.

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο

Ως Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο (ΗΑ) νοούνται όλοι οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι (εξοπλισμός-περιφερειακά) οι οποίοι υπάρχουν στους χώρους της Βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση των χρηστών της.

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, καθώς και σε όλες τις πηγές πληροφόρησης στις οποίες η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει δικαίωμα πρόσβασης. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα ζεύξης με πηγές πληροφόρησης οι οποίες εμπίπτουν στο άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά υπηρεσιών και εργαλείων απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των επιστημονικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως:

  • εργαλεία καθημερινής χρήσης (MS-Office, κλπ).
  • διαδίκτυο (ελεγχόμενη πρόσβαση).
  • συστήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  • σαρώσεις, εκτυπώσεις, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους: