Διαδανεισμός

Παραγγελίες Αρθρων Περιοδικών

Όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα παραγγελίας φωτοαντιγράφων άρθρων περιοδικών, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Η παραγγελία γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου, και να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Σε κάθε περίπτωση που το κόστος της παραγγελίας βαρύνει τον παραγγέλοντα ο οποίος προπληρώνει για το Courrier αποστολής. Όλες οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με τα τιμολόγια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Διαδανεισμός Βιβλίων

Η υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρεται μόνο στα μέλη της Βιβλιοθήκης. Ο διαδανεισμός βιβλίων γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, του Συλλογικού Καταλόγου και του «Ζέφυρου». Σε κάθε περίπτωση που το κόστος της παραγγελίας βαρύνει τον παραγγέλοντα ο οποίος προπληρώνει για το Courrier αποστολής. Όλες οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με τα τιμολόγια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Πρόσβαση σε Γκρίζα Βιβλιογραφία

Στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών ΑΕΙ – ΤΕΙ αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη κατανεμημένη μονάδα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης, το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ. Σκοπός του ΑΡΤΕΜΙΣ είναι η συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Στο σύστημα θα γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση της γκρίζας βιβλιογραφίας (διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, καθώς και τεχνικές αναφορές) που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στα υπόλοιπα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, μέσω της ιστοσελίδας http://www.heal-link.gr/.