Απόφοιτοι και επισκέπτες

Καλώς ήλθατε στην Βιβλιοθήκη!

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Δ.Μ., καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Δανεισμός στη Βιβλιοθήκη

Οι εξωτερικοί χρήστες και επισκέπτες που διεξάγουν προσωπική έρευνα μπορούν να αποκτήσουν προσωπική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για την απόκτηση της κάρτας πρέπει να καταβάλλετε ένα μικρό ποσό για ετήσια συνδρομή.

Έχετε το δικαίωμα δανεισμού εως και 3 βιβλία για 15 μερές. Χρησιμοποιήστε τους καταλόγους OPAC και E-list για να αναζητήσετε όλους τους τύπους των στοιχείων στις συλλογές της βιβλιοθήκης.

Η υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρεται μόνο στα μέλη της Βιβλιοθήκης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να συμπληρώνετε τα αληθηνά σας στοιχεία στη φόρμα δανεισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δανεισμό, ανατρέξτε στον οδηγό δανεισμού, προνομίων και ευθύνων: Δανεισμός.

Εκδρομές στις βιβλιοθήκες

Η βιβλιοθήκη προωθεί και στηρίζει τις ερευνητικές διαδικασίες-δραστηριότητες. Εξερευνήστε τον πλούτο των συλλογών των βιβλιοθήκων του Πανεπιστημίου. Περιηγήσεις είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του κοινού.

Περιορισμοί

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και συμμετοχής σε όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν έχει το δικαίωμα άρνησης παροχής των υπηρεσιών σε κανένα χρήστη, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους: