Μηχανές αναζήτησης

Βρείτε Ιστοσελίδες:

Εδώ είναι οι μηχανές αναζήτησης και οι κατάλογοι που συνιστόνται για την εξεύρεση ιστοσελίδων που αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Όταν χρησιμοποιούνται με προσοχή, μπορούν να αποφέρουν υλικό που είναι κατάλληλο για την ακαδημαϊκή έρευνα.

  • google-logoGoogle: Η μηχανή αναζήτησης της επιλογής για τους περισσότερους λόγους. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τις συμβουλές μας στα δεξιά.
  • yahoo-logoYahoo: Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του Google. Μερικές φορές είναι χρήσιμο για μια «δεύτερη γνώμη».
  • exalead-logoExalead: Πολλές επιλογές για να περιορίσετε την αναζήτησή σας: οι σχετικοί όροι, ο τύπος του site, το περιεχόμενο των πολυμέσων, η γλώσσα, η γεωγραφική θέση, τα τελευταία στοιχεία, κλπ. Τα αποτλέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν προεπισκοπήση των σελίδων.

Συμβουλές για το Google, το Yahoo!, Exalead,
και τις περισσότερες άλλες μηχανές αναζήτησης:

Μη ψάχνετε το πλήρες κείμενο της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους όρους.
Πχ: πόλεμος με 1.812 απώλειες, όχι μόνοιστορία

Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να απαιτήσετε μια ακριβή φράση.
Ex: «ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο»

Χρησιμοποιήστε με κεφαλαία τη λέξη OR για να πάρετε οποιαδήποτε από δύο ή παραπάνω λέξεις.
Πχ: γάτα OR αρκούδα

Χρησημοποιείστε (παύλα) για να αποκλείσετε μια λέξη.
Πχ: διάδοση-πυρηνικά

Χρησιμοποιήστε το «site:» για να καθορίσετε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή τομέα του Internet.
Πχ: φαινόμενο του θερμοκηπίου site: whitehouse.gov

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο «Σύνθετη Αναζήτηση», για καθοδήγηση στον περιορισμό κατά τη γλώσσα, τον τομέα, το domain του Internet, κ.λπ.

Να θυμάστε ότι τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης έχουν επιλεγεί από το λογισμικό του υπολογιστή, όχι εμπειρογνώμονες ανθρώπους. Αξιολογήστε προσεκτικά ό,τι βρείτε !