Βιβλία και e-books

booksΒρείτε βιβλία και e-books:

  • Τα τυπωμένα βιβλία περιλαμβάνονται στους καταλόγους της βιβλιοθήκης μας.
  • Τα e-books (βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή) είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ορισμένα συνδέονται από τους καταλόγους μας, αλλά και πολλά άλλα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω εξειδικευμένων ιστοσελίδων.

Τυπωμένα βιβλία:

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κατάλογο για να βρείτε τα βιβλία και άλλο υλικό της βιβλιοθήκης:
OPAC.

E-books: Τα ηλεκτρονικά βιβλία σας επιτρέπουν να κάνετε πλήρη αναζητήσεις σε κείμενα, να αντιγράφετε κάποιες προτάσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τονίζετε, να κρατάτε σημειώσεις, και να πραγματοποιείτε αναλύσεις του κειμένου. Τα περισσότερα e-books στις συλλογές μας επιτρέπουν στους χρήστες downloading ή/και εκτύπωση. Τα περισσότερα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε φορητές συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων. Πάνω από 2.000 είδη βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των e-books, μπορούν να βρεθούν μέσα από καταλόγους των βιβλιοθηκών μας.

Άλλα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω εξειδικευμένων δικτυακών τόπων, τα περισσότερα περιορίζονται σε πρόσβαση χρηστών μόνο.