Άλλες βιβλιοθήκες

Παρακάτω υπάρχει μια ολοκληρωμένη λίστα με συνδέσμους προς άλλες βιβλιοθήκες, τις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε για συλλογή περισσότερων πόρων που θα σας βοηθήσουν στην έρευνά σας. Για μεγαλύτερη ευκολία οι βιβλιοθήκες έχουν χωριστεί σε πανεπιστημιακές, τεχνολογικές, δημόσιες και άλλες βιβλιοθήκες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
library.asfa.gr
lib.auth.gr
library.aua.gr
lib.duth.gr
lib.ntua.gr
ionio.gr
lib.aueb.gr
library.hua.gr
lib.aegean.gr
library.tuc.gr
lib.uoa.gr
lib.uth.gr
lis.upatras.gr
library.ucy.ac.cy
lib.uom.gr
libr.uoc.gr
lib.uoi.gr
lib.eap.gr
library.ucy.ac.cy
lib.unipi.gr
hua.gr
library.teiath.gr
lib.teithe.gr
lib.teikal.gr
library.teikoz.gr
lib.teiher.gr
library.teilar.gr
library.teimes.gr
lib.teipir.gr
lib.teiser.gr
teihal.gr
lib.teilam.gr
teiep.gr
library.teikav.edu.gr
lib.teiher.gr
lib.teiep.gr
lib.teipat.gr
library.teiath.gr
nlg.gr
libver.gr
ipl.org
lamialib.gr
voi.sch.gr
serrelib.gr
chiosnet.gr
rhodeslibrary.gr
atalant.fth.sch.gr
www.lib-elefth.gr
www.libret.gr
rhodeslibrary.gr
kozlib.gr
kethi.gr
eie.gr
book.culture.gr
ekke.gr
ekt.gr
ekem.gr
eugenfound.edu.gr
britishcouncil.org
hau.gr
goethe.de
iic.gr
ascsa.edu.gr
haef.gr
mmb.org.gr
myriobiblos.gr