Οδηγός του Καταλόγου Βιβλιοθήκης

Οδηγός για τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης:

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κατάλογο για να βρείτε βιβλία και άλλα αντικείμενα στις βιβλιοθήκες. Ο κατάλογος περιλαμβάνει εγγραφές βιβλίων, Papers, Περιοδικών, CD-ROM κλπ.


 • Βρείτε βιβλία και άλλα στοιχεία, στις περισσότερες βιβλιοθήκες του UOWM.
 • Επιλέξτε για σάρωση την βάση δεδομένων του καταλόγου Κοζάνης ή Φλώρινας.
  cg1
 • Αναζητήστε «λέξεις κλειδιά» (συμπεριλαμβάνεται το όνομα, ο τίτλος του συγγραφέα, το θέμα, εκδοτικός οίκος, σημειώσεις κλπ).
  cg2
  cg3
 • Δείτε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για κάθε εγγραφή.
  cg4
 • Βρείτε τα υλικά σε απόθεμα, και τη σχολή στην οποία βρίσκονται.
  cg5
 • Αποθηκεύστε μια εγγραφή για μετέπειτα εκτύπωση, επανεξέταση κάποια άλλη στιγμή ή αποστολή αίτησης προς τη βιβλιοθήκη.
  cg6
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία για αίτηση ενός βιβλίου ή άλλου υλικού που σας ενδιαφέρει.
  cg7