Φοιτητές

Καλώς ήλθατε στην Βιβλιοθήκη!

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Δ.Μ., καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Δανεισμός και ανανέωση στη Βιβλιοθήκη

Οι φοιτητές είναι εφοδιασμένοι με προσωπική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εκδίδεται δωρεάν. Η κάρτα ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δωρεάν.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανειστούν εως και 3 βιβλία για 15 μερές, ενώ μεταπτυχιακοί φοιτητές εώς 10 βιβλία για 30 μέρες. Χρησιμοποιήστε τους καταλόγους βιβλιοθηκών-OPAC και E-list για να αναζητήσετε όλους τους τύπους των στοιχείων στις συλλογές της βιβλιοθήκης.

Όλα τα υλικά πρέπει να επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη από την οποία είχαν ελεγχθεί. Θα πρέπει να επιστρέφονται στο γραφείο κυκλοφορίας κατά τις ώρες που είναι ανοικτό μόνο. Οι δανειολήπτες πρέπει να διατηρούν την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώνουν στη φόρμα δανεισμού για το χρονικό διάστημα που έχουν στη κατοχή τους το βιβλίο, αλλά και να δίνουν αληθηνές πληροφορίες για τη κράτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δανεισμό, ανατρέξτε στον οδηγό δανεισμού, προνομίων και ευθύνων: Δανεισμός.

Πτυχιακές Εργασίες και διατριβές

Ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή από κάθε πτυχιακή (διπλωματική) εργασία των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή από όλες τις διατριβές οι οποίες έγιναν δεκτές για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη.

Υπηρεσίες

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστικούς πόρους και τον περιφερειακό εξοπλισμό του Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ως βοήθημα στην εκπαιδευτική διαδικασία:

  • Η χρήση των εκτυπωτών και σαρωτών πρέπει να γίνεται με σύνεση και μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη.
  • Η περιφερειακή μνήμη (σκληροί δίσκοι) μπορεί να χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Ο χρήστης με δική του ευθύνη πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων σε USB Flash Disks ή cds ή άλλα μέσα αποθήκευσης.
  • Το καθάρισμα της περιφερειακής μνήμης (σκληρών δίσκων) γίνεται από τους χειριστές του Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
  • Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών ή άλλων δεδομένων τα οποία δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους: