Αναγνωστήριο

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο

Ορισμός: Ως Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο (ΗΑ) νοούνται όλοι οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι (εξοπλισμός-περιφερειακά) οι οποίοι υπάρχουν στους χώρους της Βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, καθώς και σε όλες τις πηγές πληροφόρησης στις οποίες η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει δικαίωμα πρόσβασης. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα ζεύξης με πηγές πληροφόρησης οι οποίες εμπίπτουν στο άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά υπηρεσιών και εργαλείων απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των επιστημονικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως:

 • εργαλεία καθημερινής χρήσης (MS-Office, κλπ).
 • διαδίκτυο (ελεγχόμενη πρόσβαση).
 • συστήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • σαρώσεις, εκτυπώσεις, κλπ.

Στο χώρο του αναγνωστηρίου υπάρχουν εγκατεστημένα εκθετήρια, όπου βρίσκονται τα τεύχη του τρέχοντος έτους για όλα τα περιοδικά της συλλογής της βιβλιοθήκης. Τα παλαιότερα τεύχη είναι επίσης διαθέσιμα και βρίσκονται στο βιβλιοστάσιο. Τα περιοδικά είναι ελεύθερα προς χρήση αποκλειστικά και μόνο μέσα στο χώρο του αναγνωστηρίου κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Κανόνες λειτουργίας

 • Απαγορεύεται η ομιλία και ο θόρυβος τόσο στον κυρίως χώρο του αναγνωστηρίου-βιβλιοστασίου όσο και στο χώρο δανεισμού στον προθάλαμο.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του αναγνωστηρίου-βιβλιοστασίου ή του προθάλαμου.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά και κατανάλωση φαγητών ή ποτών (καφέδες, αναψυκτικά κλπ) μέσα στο αναγνωστήριο-βιβλιοστάσιο και τον προθάλαμο.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του αναγνωστηρίου-βιβλιοστασίου
 • Κάθε χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μία μόνο θέση, την οποία δεν πρέπει να εγκαταλείπει για διάστημα μεγαλύτερο από μισή ώρα εάν θέλει να τη διατηρήσει.
 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν τα περιοδικά και τα βιβλία και να τα επιστρέφουν στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν αλλιώς είναι υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουν το κατεστραμμένο ή χαμένο υλικό.
 • Τα τεύχη των περιοδικών και τα βιβλία μετά τη χρήση πρέπει να παραδίδονται ή να τοποθετούνται στα ειδικά τροχήλατα για να διενεργηθεί η λειτουργία της ταξιθέτησης από τους βιβλιοθηκονόμους.
 • Κατά την είσοδό τους στο αναγνωστήριο οι χρήστες αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα (τσάντες κλπ) στα ειδικά ντουλάπια που υπάρχουν στην είσοδο.