Υπηρεσίες

Το τμήμα Υπηρεσιών του UOWM παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης που έχουν μεγάλη ζήτηση. Οι συνθήκες υπηρεσίας μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των επιμέρους βιβλιοθηκών. Όπου ενδείκνυται, ακολουθήστε τις συνδέσεις με συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε βιβλιοθήκη.

  • Δανεισμός: Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες δανεισμού και κυκλοφορίας, όπως κάρτες για τη βιβλιοθήκη, κρατήσεις, ανανεώσεις και το δανεισμό από άλλες βιβλιοθήκες, για τους φοιτητές του UOWM, διδάσκοντες, και προσωπικό.
  • Διαδανεισμός: Πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση υλικών από τα άλλα τμήματα, για φοιτητές του Πανεπιστημίου, καθηγητές και προσωπικό. Πληροφορίες σχετικά με το πώς να δανειστείτε υλικό από τις βιβλιοθήκες του UOWM, για χρήστες και ιδρύματα εκτός του UOWM.
  • Εκτύπωση αντίτυπων: Πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία των υπηρεσιών αντιγραφής και εκτύπωσης που διατίθονται στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  • Αναγνωστήριο: Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί αναγνωστήριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Σε αυτή τη περιοχή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτό.
  • Πληροφορίες για Φοιτητές, Διδάσκοντες και εκπαιδευτές, Απόφοιτοι και επισκέπτες: Περιέχει συνδέσεις με πληροφορίες ειδικού ενδιαφέροντος για προπτυχιακoύς φοιτητές του UOWM, μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτές, διδάσκοντες, τους χρήστες με αναπηρίες, απόφοιτους, και τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης