Σχετικά

Σε αυτή τη περιοχή παρέχεται πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και συλλογή από ιστοσελίδες. Περιέχει το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών, χάρτες και κατόψεις, γενικές πληροφορίες για τους επισκέπτες, ευκαιρίες υποστήριξης της βιβλιοθήκης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση στη βιβλιοθήκη και άλλα.