Πληροφορίες για επισκέπτες

Καλώς ήλθατε στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου!

Εδώ θα βρείτε την ιστορία και άλλες πληροφορίες για τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βιβλιοθήκη

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Δικαίωμα χρήσης

Η χρήση της βιβλιοθήκης επιτρέπεται στα μέλη Δ.Ε.Π., στο λοιπό εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και στους φοιτητές της Σχολής. ΄Υστερα από ειδική άδεια του κοσμήτορα μπορούν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και εξωπανεπιστημιακοί εκπαιδευτικοί και ερευνητές της περιοχής της Φλώρινας ή και άλλων περιοχών.


Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

Η βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας έχει συγκεντρώσει περί τις 15.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών και ο εμπλουτισμός της συνεχίζεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Από άποψη περιεχομένου είναι μια γενική βιβλιοθήκη με επιλεκτική προτεραιόητα την παιδαγωγική επιστήμη. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται μέχρι αυτή τη στιγμή για την εισαγωγή και καταγραφή των βιβλίων είναι το MARK. Τα έντυπα εισερχόμενα στη βιβλιοθήκη της Π.Σ.Φ. καταχωρούνται στον τοπικό υπολογιστή και ταξιθετούνται με βάση τις τοπικές ανάγκες. Υπεύθυνος για την εποπτεία της βιβλιοθήκης ορίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Ευστράτιος Ζεγκίνης για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής καθηγητής Μ. Σουλιώτης για το Τμήμα Νηπιαγωγών.

Στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας λειτουργεί, επίσης, Βιβλιοθήκη Σχολικών Εγχειριδίων.


Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της, το Νοέμβριο του 2007. Στεγάζεται σε ένα χώρο περίπου 130 τ.μ. και η συλλογή της αποτελείται από 2500 τόμους βιβλίων και καλύπτει θεματικά κυρίως τους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι της συλλογής της που αναφέρεται σε γενικότερα θέματα όπως στην οικονομία, κοινωνιολογία, ψυχολογία ακόμα και στη τέχνη.

Επίσης υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση http://libcatalog.uowm.gr όπου μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει ηλεκτρονικά τον κατάλογο της βιβλιοθήκης.

Η βιβλιοθήκη ανανεώνει και εμπλουτίζει το υλικό της, με σταθερούς ρυθμούς κάθε χρόνο από τον τακτικό προϋπολογισμό αλλά και από δωρεές της πανεπιστημιακής κοινότητας και όχι μόνο. Στόχος της είναι η μέγιστη συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αλλά και γενικότερα η επίτυχία των στόχων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Είναι δανειστική για όσους έχουν βάσει του κανονισμού της κάρτα μέλους.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Bρίσκεται στο κτίριο του Τμήματος Μηχανολογων Μηχανικών.