Επικοινωνία

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

Ώρες λειτουργίας: Η βιβλιοθήκη λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00.

Υπεύθυνος: Αθανάσιος Βαΐτσάκης
Τηλ.: 23850 55052
Fax: 23850 55053
E-mail: abaitsakis@uowm.gr

Διεύθυνση: 3ο χιλ. ε.ο. Φλώρινας – Νίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Ώρες λειτουργίας: Η βιβλιοθήκη λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 έως τις 15:30

Υπεύθυνοι: Ειρήνη Καγιαβά (ekayiava@uowm.gr)

Τηλ.: 2461056511
Fax: 2461056511
e-mail: libkoz@uowm.gr

Διεύθυνση: Καραμανλή & Λυγερής, Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη