Πόροι για ΑΜΕΑ

Βοήθεια για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ):

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τις διευκολύνσεις που παρέχει η Βιβλιοθήκη για φοιτητές και άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες.


 

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες προηγούνται έναντι των άλλων χρηστών, σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι χρήστες θα πρέπει να διευκολύνουν τα άτομα αυτά.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόσβαση στο υλικό και στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Π.Δ.Μ από περισσότερα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σχεδιάζονται και αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Συγκεκριμένα:

Δύο Βιβλιοθηκονόμοι από το προσωπικό, η Τρυγώνη Θεοδώρα και ο Γεώργιος Κουκουλιάτας από τα τμήματα της Κοζάνης έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης για Βιβλιοθήκες, τα οποία οργανώθηκαν από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Με τη στήριξη του ΙΙΙ ΚΠΣ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., δημιουργήθηκε η Πύλη της Βιβλιοθήκης, η οποία ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις για την Προσβασιμότητα του Διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα διεθνή πρότυπα που συστήνουν ειδικούς προγραμματιστικούς κώδικες, διευκολύνοντας έτσι, κυρίως άτομα με προβλήματα όρασης.

Η Βιβλιοθήκη του Π.Δ.Μ έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Γραφείο ΑΜΕΑ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ενημερώνεται για όσα ΑΜΕΑ φοιτούν στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό τον εμπλουτισμό της συλλογής με κατάλληλο υλικό, καθώς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Τέλος, την πρόσβαση για ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα διευκολύνει μηχανισμός υποστήριξης και ανέλκυσης αναπηρικών αμαξιδίων, παραπλεύρως της σκάλας, που οδηγεί στη κύρια είσοδο κάθε τμήματος.